Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Svak matrise - Weak matrix

Matriseprosjekt der instruksjonsmyndigheten overfor prosjektmedarbeiderne ligger i den andre organisasjonsenheten som medarbeideren arbeider for. Prosjektlederens rolle blir av koordinerende art.

Også kalt funksjonell matrise.