Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Teamrolle - Team role

Rolle i prosjektet som innebærer å få prosjektteamet til å fungere best mulig.