Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Tidsplan - Schedule

Plan som angir start og slutt tidspunkt for aktiviteter i et prosjekt.

Plan over hvordan arbeidsoppgavene skal deles opp, i hvilken rekkefølge de skal utføres, og når de viktigste beslutningene må tas for å oppnå en mest mulig rasjonell prosjektering og bygging.