Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Tilbud - Offer

Bindende erklæring fra en potensiell leverandør om å levere spesifiserte varer eller tjenester i henhold til en forespørsel.

Et tilbud er gjerne gjenstand for forhandlinger, mens et anbud skal godtas eller forkastes.

Tilsagn om levering av vare eller tjeneste med bindende virkning.