Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Totalentreprise - Engineering, procurement and construction (EPC) - Contract

Kontrakt som oppdragsgiver/byggherre inngår med en entreprenør/leverandør som dekker all fysisk produksjon og all prosjektering.

Entrepriseform - Contract design, Contract practice der Byggherre - Owner, Builder utarbeider kravspesifikasjonen som funksjonskrav. Den danner grunnlag for innhenting av tilbud fra entreprenører. Etter forhandlinger inngås Kontrakt - Contract med en entreprenør, som omfatter både Prosjektering - Engineering, Engineering and design og bygging.