Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Tradisjonell hierarkisk teamstruktur - Traditional hierarchical team structure

Teamstruktur - Team structure hvor den organisatoriske inndelingen er basert på funksjoner.