Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Trafikklysrapportering - Traffic light reporting

Rapporteringsform der prosjektets status blir signalisert gjennom en av tre farger: Grønn (på rett vei; ikke behov for inngrep), Gul (problemer; kan bli behov for inngrep), Rød (betydelige problemer; behov for inngrep).