Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Usikkerhetsanalyse - Uncertainty analysis

Analyse av Usikkerhet - Uncertainty i et prosjekt der hensikten er å avdekke de usikkerhetene prosjektet bør rette sitt fokus mot og håndtere. To typer av usikkerhetsanalyse er Hendelsesusikkerhet - Event uncertainty og Estimatusikkerhet - Estimate uncertainty.