Donatella De Paoli

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

 

 

Om foredragsholderen:

Donatella De Paoli er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI. Donatella De Paoli (f.1961) har utviklet fagfeltet kultur og ledelse ved BI Norwegian Business School og arbeider med forskning og undervisning knyttet til ledelse og organisering av kunst og kultur, samt kreative prosesser i team og prosjekt. Hun er tilknyttet fagmiljøet for prosjektledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.
De Paoli har doktorgrad om gruppeprosesser i prosjekt fra Norges Handelshøyskole i Bergen og tilbrakte ett år som gjesteforsker ved Construction Management Department på Stanford Universitetet i USA i løpet av sitt doktorgradsarbeid. Hun har arbeidet med ledelse av kreative prosjekt og organisasjoner i kunstfeltet, og er også opptatt av hvordan kunst og arkitektur påvirker arbeids- og ledelsesprosesser.
Ved siden av sitt akademiske virke har De Paoli arbeidet med lederutvikling i AFF ved bruk av gestaltpsykologi, konsulentarbeid ved bruk av kunstnere og kunst, pedagogisk utvikling av læringsprogrammer på BI ved samarbeid med Kunsthøgskolen. Hun holder en rekke foredrag i kunst- og arbeidsliv om temaer knyttet til kunst, kreativitet og ledelse. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler, herunder ’Kunst og kapital – om nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv’, samt ’Organisering og ledelse av kunst og kultur’.

Prosjektledelse i det fysiske og virtuelle prosjektrom

Om foredraget:

Prosjektarbeid skapes i ulike fysiske og virtuelle prosjektrom. Tradisjonelt har mange prosjektmiljøer valgt å plassere administrasjonen fysisk tett på der produksjonen skjer, som i for eksempel byggebransjen og filmbransjen. Praksis i dag er varierende, men det utbredte er at det virtuelle prosjektrom har tatt over for det fysiske prosjektrom. Her presenteres ulike faglige perspektiver en prosjektleder kan forholde seg til når det gjelder valg av prosjektrom.