Hei Bedrifter - Prosjekt Norge
PUS in english

Deltagende bedrifter

Bedrifter

Bak dette prosjektet står seks viktige norske samfunnsaktører som ser behovet for å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet. Aktørene er StatoilTelenorForsvaretJernbaneverketStatens Vegvesen og Statsbygg. Sammen forvalter de en prosjektportefølje på ca. 70 milliarder kroner årlig. Disse bedriftene har gjennom dette prosjektet utviklet metoder, verktøy, prosesser og ikke minst opparbeidet erfaringer som skal bidra til oppnåelse av målsetningen til PUS.

Hver bedrift har gjennom denne demonstratoren fått muligheten til å publisere sine verk. Grad av aktivitet i bedriftene har vært varierende, men innsatsen hos alle bedriftene er merkeverdig.