Hei Masteroppgaver - Prosjekt Norge
PUS in english

Masteroppgaver

Her er en oversikt over masteroppgaver som er tilgjengelig innen temaet usikkerhetsstyring:

Tittel Bedrift Forfatter Kommentar
Megaprosjekter-Suksess eller misère Statoil Jeppe Orvin Raaholt Oppgaven analyserer utviklingstrender innen Megaprosjekter. I tillegg belyser den hvordan Ormen Lange fase 1 var initert, planlagt og styrt.
Utvikling av PUS-demonstrator OPAK Amin Haddadi Utvikling av grafisk modell for styring av usikkerhet og etablering av denne nettsiden
MOSUS Statsbygg Jens Petter Lund Effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjonen
Eierperspektiv vs. Prosjektperspektiv Telenor Glenn Bjørsrud Usikkerhetsstyring i Telenor, utvikling av grafisk modell for kostnadskostnadsusikkerhet over prosjektforløp m.m.
PIANO Statsbygg Anders Løken & Thorvald Moe Effektiv styring av risiki og muligheter i gjennomføringsfasen av investeringsprosjekter
Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt Statoil Hege Færøy Bakken Casestudier for styring av usikkerhet i Statoil
Improving risk management in projects: Stakeholder Management in perspective of risk management - A case study in StatoilHydro StatoilHydro Shahbaz Ahmed & Amir Hosein Fazel Bakhsheshi Contributing to increase the knowledge concerning external stakeholder management process, and to understand how Risk Management could be improved