Hei Prosjektoppgaver - Prosjekt Norge
PUS in english

Prosjektoppgaver

Her er en oversikt over prosjektoppgaver som er tilgjengelig innen temaet usikkerhetsstyring:

Tittel

Bedrift

Forfatter

Kommentar

Kåre Hagen I svevet- en vurdering av usikkerhetsstyring og forbedringsmuligheter  Kåre Hagen AS

Bjørn H Johannessen

Petter Johansen

Øystein Reiersen

Oppgaven er del av Bachlor studium ved BI. Oppgaven hadde som formål å belyse 

Hvordan kan modellen Risk Management Maturity Model (RMMM) brukes til å kartlegge og foreslå forbedringer av usikkerhets-styringen i firmaet Kåre Hagen AS?

Kulturanalyse av usikkerhetshåndteringen i Forsvaretsinvesteringsprosjekter.”

 

 

Forsvaret Jeppe Orvin Raaholt

Hovedmålet for oppgaven har vært å avdekke hvordan Forsvaret jobber med usikkerhet gjennomprosjektet og hvor gode rammevilkårene som ligger til grunn for arbeidet er. I tillegg skal prosjektet identifisere rutiner og systemer for usikkerhetsarbeidet og belyse i hva som ligger i begrepene prosjektkultur, prosjektkontor og PMO, samt prosjektkontoret som utvikler av ny kultur.

 

 

page_white_acrobat.png Styring av usikkerhet i Reinertsen

Reinertsen

Amin Haddadi

Studier av usikkerhetsstyring i to caseprosjekter hos Reinertsen, vurdering av suksessfaktorer, Analyser av usikkerhetsstyringssystemet

page_white_acrobat.png Usikkerhetsledelse i praksis- Et casestudium

Statoil & Statensvegvesen

Hege Færøy Bakken

I oppgaven vil det bli gitt et innblikk i og diskutert hvordan Statoil og Statens Vegvesen ser på usikkerhetsstyring og - ledelse.

page_white_acrobat.png Bruk av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter

NSP

Barjinder Sing Bharj

Studie av eksisterende modenhetsmodeller, utvikling av ny modell og utprøving av denne modellen