Hei Verktøy - Prosjekt Norge
PUS in english

Verktøy

Her finner du nyttige verktøy for usikkerhet- og interessentanalyser samt verktøy for styring av usikkerhet

Verktøy Beskrivelse Laste ned
Metode for analyse av kontekstuell og operasjonell usikkerhet Notat som beskriver prinsippen for vurdering av usikkerhet som utvikler seg over et prosjektforløp- prinsipp notat page_white_word.png
Usikerhetsregister_SVV Eksempel på usikkerhetsregister page_white_excel.png
Usikkerhetslogg Eksempel på logg koblet opp mot Usikkerhetsmatrise - eksempel fra veg page_white_excel.png
Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Gode tips og råd om effektiv oppstart av prosjekter og elementer man bør ta hensyn til. page_white_acrobat.png
Usikkerhetsanalyse Et programmert Excel-ark som kan brukes til å gjennomføre usikkerhetsanalyser og lage tiltaksplan page_white_excel.png
Praktiske råd om hva som skal vektlegges i et usikkerhetsseminar/workshop Kort presentasjon med praktiske tips om hva man skal ta hensyn til når man gjennomfører et usikkerhetsseminar/workshop page_white_powerpoint.png
Prosedyre usikkerhetsstyring Forslag til en en prosedyre for styring av usikkerhet. Tips om prosessen og rapporterin page_white_word.png
Usikkerhetsstyringssystem Enkel logg for oppfølging av usikkerhet - eksemple fra vegsektor page_white_excel.png
Begrepsapparat usikkerhetsstyring Definisjoner og forklaringer til begreper inne usikkerhet utviklet i Conceptprogrammet. page_white_word.png
Standardisert rapport for usikkerhetsstyring Mal for rapport i KS-oppdrag, eksempel fra finansdepartementet page_white_word.png
Mal for enkel interessentanalyse Mal med trinn for en enkel interessentanalyse page_white_word.png
Praktisk eksempel interessentanalyse En presentasjon med veiledning for gjennomføring av interessentanalyser. page_white_powerpoint.png
Krav til styringsdokument Krav til innholdet i det sentrale styringsdokumentet for KS-oppdrag, eksempel fra finansdepartementet page_white_word.png