Hei Forskning - Prosjekt Norge
PUS in english

Forskning

I arbeidspakke 2 har vi gått i gjennom hvilke miljøer som for tiden er aktiv innen tema usikkerhetsstyring.

Vi har oppsummert de vi oppfatter som de mest sentrale miljøer nasjonalt og internasjonalt, og som vil kunne være relevante for diskusjoner og samarbeid innen fagområdet.
Nasjonale miljøer innen usikkerhetsstyring

Norske miljøer som jobber med usikkerhetsstyring i prosjekter er i tillegg til deltakende organisasjoner i PUS-prosjektet i stor grad konsulentselskaper og forsknings-/undervisningsinstitusjoner. Forskningsprosjekter som PS 2000, Demo 2000, og Concept har jobbet med temaet usikkerhet. I stor grad har dette omhandlet usikkerhetsanalyser Konsulentfirmaer som OPAK, Dovre, Holteprosjekt, Metier, PTL, Terramar, DNV med flere selger konsulenttjenester i usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring. Det er ganske godt definert hva usikkerhetsanalysedelen av dette går ut på. Concept har presentert dette i en av sine rapporter, som omfatter en studie av metoder for usikkerhetsanalyser (Austeng et al. 2005-2).
Internasjonale miljøer

Det finnes en rekke fagmiljøer både ved universiteter og konsulentfirmaer som jobber med usikkerhetsstyring.

  • University of Southampton, England: professor Chris Chapman, professor Stephen Ward, professor Terry Williams og professor Johnnie Johnson
  • Helsinki University of Technology, Finland: professor Karlos Artto
  • University of Manchester, England: Professor Graham Winch
  • INSEAD Singapore: professor Arnoud De Meyer, professor Christoph H. Loch og assistant professor Michael T. Pich
  • Mälardalen University, Sverige: forsker Rolf Olsson
  • Umeå Universitet, Sverige: Dr. Ralf Müller
  • Åbo Akademi University, Finland: professor Kim Wikström, forsker Olga Perminova, forsker Magnus Gustafsson
  • Strathclyde Business School, Scotland: professor Colin Eden og professor Fran Ackermann
  • David Hillson, England (kaller seg risk-doctor, hjemmeside: www.risk-doctor.com)
  • University at Texas at Austin, og forskningssenteret Construction Industry Institute (CII), professor Edward Gibson

Andre interessante hjemmesider inkluderer:

Nasjonale og Internasjonale standarder - innen usikkerhetsstyring og risikostyring

Usikkerhetsstyring/Risk Management er beskrevet gjennom ulike prosesser/modeller. Det finnes en rekke standarder som omhandler Risk Management. Den første risiko-relaterte standarden som ble utgitt er ifølge Raz og Hillson (2005) Norsk Standard NS5814:1991: Krav til risikoanalyser (Norges Standardiseringsforbund 1991). Raz og Hillson (2005) gjør en sammenligning av ni standarder innen Risk Management. En oversikt over aktuelle standarder er listet i under.

 

Tittel

Utgiver

År

Sider

Kommentarer

Omfang/fag

Nasjonale og Internasjonale standarder

IEEE Standard 1540-2001: Standard for Software Life Cycle Prosess – Risk Management

Institute of Electrical and Electronic Engineers, USA

2001

24

Anerkjent som Amerikansk nasjonal standard

Prosjekt/Organisasjon

CEI/IEC 62190:2001: International Standard, Project Risk Management: Application guidelines

International Electrotechnical Commission, Sveits

2001

37

 

Prosjekt

JIS Q2001:2001 (E): Guidelines for Development and Implementation of Risk Management System

Japaneese Standards Association

2001

20

 

Organisasjon

AS/NZS 4360:2004: Risk Management

Standards Australia /Standards New Zeeland

2004

28

 

Organisasjon

BS 6079-3:2000: Project Management – Part 3: Guilde to the Management of Business-related Project Risk

British Standards Institution (BSI)

2000

22

 

Prosjekt

CAN/CSA-Q850-97: Risk Management: Guideline for Decision-Makers

Canadian Standards Association (CSA)

1997

62

 

Organisasjon

Profesjonelle standarder

Risk Management Standard

Her kan du laste ned standardene

Institute of Risk Management (IRM)/ National Forum for Risk Management in the public Sector (ALARM)/ Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC), UK

2002

18

Godkjent av Federation of European Risk Management Associations (FERMA) i 2003

Organisasjon

Project Risk Analysis & Management (PRAM) Guide, 2nd Edition

Association for Project Management (APM) UK

2004

186

Revisjon av 1997 utgave

Prosjekt

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK): Chapter 11: Project Risk Management, 3rd Edition.

Project Management Institute, USA

2004

32

 

Prosjekt