Hei Usikkerhetsstyring - Prosjekt Norge
PUS in english

Usikkerhetsstyring

Usikkerhetsstyring beskrives som aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere kostnader og inntekter knyttet til usikkerhet (Wikipedia 2007). Hensikten er å minimere tap og maksimere inntjening. Ulike definisjoner av usikkerhetsstyring omfatter å identifisere, analysere og håndtere usikkerhet (Wideman 2007). Usikkerhetsanalyse inngår altså i begrepet usikkerhetsstyring, men usikkerhetsstyring omfatter mer enn selve usikkerhetsanalysen. Mange fremhever at usikkerhetsstyring er usikkerhetsanalyser og det å følge opp usikre forhold i prosjektet, samt det å gjennomføre forbedringstiltak (PMBOK 2004, Husby et al. 1999). Definisjoner av usikkerhetsstyring er knyttet til det som skjer i prosjektet for å analysere og følge opp risiko/usikkerhet i prosjektet og i liten grad knyttet til hva som skjer hos prosjekteier.

Usikkerhetsstyringsprosess er beskrevet som en kontinuerlig prosess for systematisk identifisering, analyse, behandling og overvåkning av usikkerhet gjennom livssyklusen til et produkt eller tjeneste (ISO 16085 2006)). Telenor beskriver risikostyringsprosessen som systematisk bruk av ledelsesprinsipper, policyer, prosedyrer og metoder for å gjennomføre oppgavene; å fastlegge mål, strategier og krav, gjennomføre risikoanalyse, vurdere risiko, behandle risiko, finansiere risiko, oppfølging og evaluering og å kommunisere om risiko (Telenor 2005). De behandler da fortsatt risiko som både positive og negative utfall.

ISO 16085 beskriver sammenhengen mellom begrepene som vist her:

 

usikkerhetsstyring.jpg