Hei Usikkerhetsledelse - Prosjekt Norge
PUS in english

Usikkerhetsledelse

En litt annen beskrivelse av usikkerhetsstyring omfatter en organisasjons kultur (overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å realisere mulige gevinster og unngå eller begrense tap (ISO/TMB 2006). Dette kan omtales som usikkerhetsledelse.

Usikkerhetsledelse kan ses på som det å ta konsekvensen av at usikkerhet eksisterer og ut fra dette gjøre vurderinger, beslutninger og tiltak. Ledelsesoppgavene i denne sammenhengen er mange, som for eksempel (Austeng et al. 2005-2):

  • Kulturbygging
  • Miljøbygging
  • Organisering
  • Beslutninger
  • Implementering av usikkerhetsledelse

Usikkerhet er ikke noe som bare må ivaretas på prosjektnivå. Minst like viktig er det at dette også hører med i bedriftens eller virksomhetens ledelsesfilosofi. Usikkerhetsledelse dreier seg i stor grad om å etablere en kultur for håndtering av usikkerhet. Kultur vil si den spesielle måten folk lever på, i form av roller, mål, plikter, ansvar, metoder, oppførsel, vaner i organisasjonsmiljøet (ISO 16085 2006).