Hei Aktiviteter i PUS, vår 2011 - Prosjekt Norge
PUS in english

Aktiviteter i PUS, vår 2011

Artikler akseptert i internasjonale konferanser:

To artikler ble sent inn til følgende konferanser og artiklene ble akseptert:

(1) International Project Management Association (IPMA) World Congress, Brisbane, Australia; oktober 2011: "Uncertainty Management in projects - A new perspective". Forfattere: Anandasivakumar Ekambaram og Agnar Johansen

(2) European Conference on Knowledge Management (ECKM), Passau, Tyskland; september 2011: "Managing uncertainty in projects - A means to knowledge transfer, learning and organization development". Forfattere: Anandasivakumar Ekambaram og Agnar Johansen

Foredrag på NETLIPSE (en europeiske arena for erfaringsutveksling, forskning og utvikling innen prosjektledelse) network meeting, Stockholm, mai 2011:

(1) "Project deliveries and project owners": Foredragsholder: Hans Petter Krane

(2) "The PUS-project": Foredragsholder: Anandasivakumar Ekambaram

Publisering i populærvitenskapelige tidsskrifter:

(1) Bladet Prosjektledelse (Nr.1, 2011): "Muligheter i prosjekter - Del III". Forfattere: Agnar Johansen, Ole Jermstad og Anandasivakumar Ekambaram

(2) Bladet Prosjektledelse (Nr. 2, 2011): "Praktisk usikkerhetsstyring i et eiers perspektiv". Forfattere: Anandasivakumar Ekambaram og Agnar Johansen

(3) NETLIPSE magazine (Nr. 9, 2011) utgitt av NETLIPSE - en europeiske arena for erfaringsutveksling, forskning og utvikling innen prosjektledelse: "Why do projects so seldom deliver to their owners as expected? - A PhD study". Forfatter: Hans Petter Krane

(4) NETLIPSE magazine (Nr. 9, 2011) utgitt av NETLIPSE - en europeiske arena for erfaringsutveksling, forskning og utvikling innen prosjektledelse: "The PUS-project - Practical uncertainty management in a Norwegian Project Owner's Perspective". Forfattere: Anandasivakumar Ekambaram og Agnar Johansen